01.Artists Index | 02.Event Information | 03.Event Report | 04.Concept | 05.Links

C.A.I Contemporary Art Institute
presents

"Wanna Buy Artworks For Myself-U50,000-"


DATE/
6th. 09.(sat) - 27th. 09. 2003
Opening Reception/ 06.09.(sat) 2003 18:00 -
Holiday/ 7(sun), 14(sun), 15(mon)
OPEN/11:00 CLOSE/19:00
LOCATION/ C.A.I Contemporary Art Institute http://www.cai-web.com
N1W28 2-5 Chuou-ku Sapporo Hokkaido JAPAN

Artists/

Yoshinori Arai/ Shinichirou Akasaka/ Nana Abe/ Mieko Asano/ Hiroko Itoh/ Keiko Arai/ Baku&Rie Osawa/ Kenji Ohtaki/ Shinya Okazaki/ Nanako Kasimi/ Satoshi Katohno/ Ritsuko Kano/ Midori Kambara/ Kanichi Kichikawa/ Asuka Kunimatsu/ Akihiro Kuroda/ Naomi Goda/ Atsushi Koyama/ Syu Saitoh/ Yukie Saitoh/ Tohru Sasaki/ Yuji Shiina/ JAMANI/ Mai Shirato/ Masahiro Sugino/ Ryoko Suzuki/ Takuma Seiji/ Mikio Taka/ Kanako Takagi/ Kiyoshi Takahashi/ Hiroshi Takeda/ Yosimi Tanikawa/ Yuzzoh Chiba/ Naoyuki Tokuta/ Hou Nakao/ Takemasa Narahara/ Satoshi Hata/ Fumiki Bandoh/ Rie Funakoshi/ Kazuhiko Fujimoto/ Masayoshi Masago/ Katsutoshi Matsui/ Yohko Monma/ Katsumi Yazaki/ Hiroyuki Yoshizumi

Curator/

Yasuko Shinohara

presents
C.A.I Contemporary Art Institute
tel:+81-(0)11-643-2400
N1W28 2-5 Chuou-ku Sapporo Hokkaido JAPAN
http://www.cai-web.com

Back To TOP


For more information: ART CORE JAPAN Org.
Director & Organizer: Masayoshi Masago

No reproduction or usage allowed under any circumstances-
Copyright © 2000-2007/ Artcore Japan / Artcore Japan Org. All Rights Reserved.